Sunday, February 14, 2016

Sinau Parikan Jowo

"PARIK'AN JOWO" :

► Wajik klethik gulone jowo, Wulune sithik barange dowo.
(sikat botol)

► Pitik walik nguntal watu, Wes nganggo gaya molak-malik kok ora metu-metu.
(nguthik-ngutik celengan)

► Sego gurih lawuhe sate usus, Pertamane perih maringono bludhas-bludhus.
(tindik kuping)

► Becik ketitik olo rupamu, Digoyang sithik ben cepet metu.
(ngundi arisan)

► Weruh wong gemblung marai mules, Nduwur diambung, kok ngisore teles.
(nggendong bayi ngompol)

► Kue putu diwadahi piring, Nek ra metu-metu, jajal karo miring.
(kuping kelebon banyu)

► Awak kuru dikiro mlarat, Dikocok terus suwe-suwe muncrat.
(Ombenan bersoda)

► Ono marmut lungguh nang dingklik Mari dimut kok dadi cilik.
(Permen)

No comments:

Post a Comment