Thursday, February 18, 2016

Boso Jawi Pancen Unik

Boso Jawi niku pancen unik :

-Tuku Sithik = nempil
-Nyolong Sithik = ngutil
-Bayar Sithik = nyicil
-Pecah Sithik = cuwil
-Kurang Sithik = gumpil
-Sodaqoh Sithik = cethil
-Mangan Sithik = nithil
-Nyenggol Sithik = njawil
-Kriting Sithik = kriwil
-Nemplek Sithik = kanthil
-Uwoh cilik = pentil
-Nakal Sithik = methakil
-Nyusu mboke =menthil
-Anak paling cilik = ragil
-alat nggoreng = suthil
-tikus cilik = cindhil
- dinggo mlaku =sikil
-telek wedhus = srinthil
-wadah gudeg =kendhil
-godong lumbu =buntil
-gamane iwak=patil
-ra ganep =ganjil
-melu terus =nginthil
-jajan pasar =cenil
-jeneng buto =Cakil.
-njoged jaran kepang=njathil
-numpak pit ra gaduk = kethowal kethawil
-lara mata = timbil
-anak kadal = tobil
-nek kaget = njondhil
-pipi tembem =gembil
- dulure kembang melati = kanthil ...

😄

Ada yg bisa nambahin....???

Plerak plerik ngudo uwong = centil 😀

No comments:

Post a Comment